โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน โดยกรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  • สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน